Doświadczenie i profesjonalizm
 

Nasze kompetencje

Ponad 30 lat doświadczeń właścicieli firmy DGTS, w projektowaniu, doradztwie, wdrażaniu i eksploatacji różnego rodzaju systemów niskoprądowych, stało się bazą do powołania naszej firmy.

Zrealizowaliśmy w przeszłości wiele projektów zarówno jako projektanci, bądź kierownicy projektów, albo jako osoby bezpośrednio wdrażające dane rozwiązanie.
Projekty te dotyczyły różnych branż i dziedzin, z których najważniejsze to:

  • telekomunikacja: budowa sieci kablowych, central telefonicznych, systemów teletransmisyjnych, nadzór i eksploatacja systemów,
  • zaawansowane systemy elektroniczne: produkcja urządzeń i systemów związanych z zastosowaniem kart elektronicznych (czytniki kart zbliżeniowych, systemy elektronicznej karty miejskiej, systemy płatności elektronicznej, RCP, itp.),
  • teleinformatyka: budowa sieci strukturalnych, nadzór i eksploatacja sieci LAN,
  • techniczna ochrona mienia: budowa systemów alarmowych SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD, sygnalizacji pożaru SAP, parkingowych, itp.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie infrastruktury teletechnicznej, w tym systemów niskoprądowych.

Doświadczenie zdobyte przez minione lata, dzięki zrealizowanym projektom, daje nam dużą praktyczną wiedzę o oferowanych urządzeniach i systemach oraz rzeczywistych uwarunkowaniach mających wpływ na prawidłową instalację i użytkowanie. Chętnie podejmujemy wyzwania dopasowania rozwiązania do specyficznych, niszowych wymagań klienta.

Kontynuując naszą dotychczasową działalność zdecydowaliśmy o otwarciu, końcem 2010 roku,
hurtowni systemów niskoprądowych. Nasi pracownicy, również praktycy, posiadający duże doświadczenie,
są do dyspozycji wszystkich zainteresowanych współpracą.

Zapraszamy do współpracy!